1947 Paris Sözleşmesi

İtalya’nın siyasi birliğini geç tamamlaması ve sömürgecilik yarışın da geç kalmasından dolayı, sömürge arayışına ve ekonomik gelir arayışına girmiştir. İtalya 1911 yılı da zengin maden yataklarına sahip olan Osmanlı topraklarına ait olan Trablusgarp ve Tobruk’a askeri müdahalede bulunmuştur. I. Balkan Savaşı’nda başlamasıyla Afrika’da bulunan son Osmanlı toprakları kaybedilmiş ve olası Yunan tehtidine karşı 12 Adalar İtalyanlara bırakılmıştır. İtalyanın II. Dünya Savaşı’ndan mağlup ülke olarak ayrılmasından sonra Almanya 12 Adaları himayesinde tutmuştur. 1947 de yapılan Paris Sözleşmesi’nde 12 Adalar ve adacıklar Yunanistan’ın himayesine geçmiştir.

Yunan adaları Limni ve Semadirek ile Türk adaları İmroz ve Bozcaada, Lozan Barış Antlaşmasının 4.maddesiyle askerlerden arındırılmıştır.Semadirek ile Limni gine 14. maddesiyle silahsızlandırılmıştır

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !